Zwemmen

Vanaf het eerste leerjaar gaan de leerlingen om de veertien dagen naar het stedelijk zwembad.  We nemen dan 2 handdoeken (grote + kleine); een zwempak en 1 paar droge kousen mee. 

Het zwembad legt, volgens het zwemniveau van de leerling,  een bepaalde kleur van badmuts op; deze wordt door de school aangekocht voor de leerlingen van het 1ste leerjaar. 

Vanaf dit schooljaar passen we de nieuwe leerlijn toe. Meer info kan u bekomen bij onze turnleerkrachten.


Enkel als uw kind niet mag deelnemen aan de zwemlessen (bv. wegens ziekte), vragen wij een schriftelijke nota van de ouders of een doktersattest! 


Het departement onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap stelt dat:
“Elk kind in het lager onderwijs heeft recht op 1 schooljaar gratis zwemmen.” Dit betekent dat het schoolbestuur voor elke leerling gedurende één schooljaar de kosten van de toegangsprijs tot het zwembad zelf draagt.
 In overleg met het oudercomité en het advies volgend van de schoolraad melden we dat aan alle kinderen van het 1ste leerjaar het zwemmen gratis aangeboden wordt.

Kleuterschool 

 Onze derde kleuterklas doet aan watergewenning.

Voor deze data kan u terecht bij de kleuterleidsters.