Oudercontact

Infoavonden & oudercontacten 

Info-avonden

  • onderbouw (L1- L2 - L3)
  • kleuterschool
  • bovenbouw (L4-L5-L6)
  • Door de corona-maatregelen kon dit niet doorgaan en ontving u een infobrochure van de klas.

Elk schooljaar voorzien we ook individuele oudercontacten.
Deze avonden geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.
Via een aparte brief met invulstrook zal u tijdig verwittigd worden van deze contactavonden.

 

Data 2021-2022:  oudercontacten + rapporten

 

Kleuterschool

  Lagere school

26-10-2021                           oudercontact

28-10-2021            oudercontact + herfstrapport

29-03-2022                          oudercontact

27-01-2022            oudercontact + winterrapport

 

31-03-2022            oudercontact op vraag +

                                            lenterapport

Oudercontacten op vraag – aarzel niet

28-06-2022           oudercontact/afscheid +        

                                           zomerrapport

De klasleerkrachten nodigen jullie via Gimme en indien nodig via brief uit.


Indien u een persoonlijk contact wenst met de directeur of één van de leerkrachten of begeleiders kan dat, na overleg met de directeur, zo mogelijk tijdens de normale werktijden of op afspraak.