Oudercontact

Infoavonden & oudercontacten 

Info-avonden

  • onderbouw (L1- L2 - L3)
  • kleuterschool
  • bovenbouw (L4-L5-L6)
  • Door de corona-maatregelen kon dit niet doorgaan en ontving u een infobrochure van de klas.

Elk schooljaar voorzien we ook individuele oudercontacten.
Deze avonden geven u de gelegenheid persoonlijk te spreken met de mensen die in onze school betrokken zijn bij de opvoeding en onderwijs van uw kind of ze worden ingericht om ouders op één of ander domein bijkomende informatie te geven.
Via een aparte brief met invulstrook zal u tijdig verwittigd worden van deze contactavonden.

 

Rapporten en oudercontacten

Herfstrapport

Week van 26/10

OC 1

KS 27/10 LS 29/10

Winterrapport

Week van 25/01

OC 2

KS 26/01 LS 28/01

Lenterapport

Week van 26/04

OC 3

KS 27/04 LS 29/04

Zomerrapport

30/06

OC 4

op vraag - afsluiter

Proclamatie 6de lj

28/06

 

De klasleerkrachten nodigen jullie via Gimme en indien nodig via brief uit.


Indien u een persoonlijk contact wenst met de directeur of één van de leerkrachten of begeleiders kan dat, na overleg met de directeur, zo mogelijk tijdens de normale werktijden of op afspraak.