Eerste schooldag, beestige dierenboel en herfst belevenissen