Info coronavirus

Tienen 28/02/2020

Beste ouders

Betreft:  CORONAVIRUS- (preventieve) maatregelen

Maandag gaat onze school gewoon open. Als school zullen we zeker waakzaam zijn.

Wil je aub papieren zakdoeken met je kind meegeven? Wij zullen er zeker voor zorgen dat de kinderen regelmatig hun handen kunnen wassen en drogen met papieren zakdoeken.

We zorgen voor een aparte ruimte waar zieke kinderen (ziekenkamer) opgevangen kunnen worden totdat de ouders hen komen ophalen.

Meer uitleg vindt u in het onderstaande artikel.

Vlaamse scholen gaan maandag gewoon open.

De Vlaamse scholen zullen maandag gewoon de deuren openen. Er is op dit moment geen reden tot ongerustheid in verband met het coronavirus. Dat is donderdag beslist op een overleg tussen het Departement Onderwijs, het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Coördinatie- en Crisiscentrum van de Vlaamse Overheid (CCVO). 'De basisregel blijft in voege', meldt de onderwijsminister. 'Zolang iemand geen symptomen heeft, zelfs al bezocht die persoon een risicogebied, mag die persoon gewoon gaan werken of naar school blijven gaan.' 

Alleen als een persoon symptomen vertoont, moet hij of zij thuis blijven en de huisarts contacteren. Die zal dan de voorziene procedure volgen. Als er in de toekomst scholen zouden worden gesloten, gebeurt dat altijd op basis van een advies van het Agentschap Zorg en Gezondheid. In afwachting worden de regels nog eens onder de aandacht van de scholen gebracht.

Begin deze maand werd al gecommuniceerd dat kinderen die uit risicogebied komen en symptomen vertonen, zeven dagen niet naar school mogen. Als kinderen symptomen zouden ontwikkelen tijdens de schooluren, moet de leerkracht hen verwijderen uit de klas en de ouders contacteren. Ook zij mogen daarna zeven dagen niet naar school komen. 

Zodra symptomen worden vastgesteld (vergelijkbaar met griep) w.o. hoesten, koorts isoleert u de leerling in een lokaal tot de ouders het kind afhalen.

Vandaar wordt het normale algoritme gevolgd, met name  contact nemen met de huisarts. 

Hou er ook rekening mee dat dit advies geldt op dit ogenblik en kan aangepast worden in functie van eventuele nieuwe gegevens.

Hebt u nog vragen, aarzel niet om ze te stellen,

vriendelijke groeten

Dir. mevr. Marleen Sanders