Vrijwilligers

Hartelijk dank aan alle vrijwilligers die onze school een hart toedragen!

vanwege de dir. en het schoolteam OLVĀ