Info vanuit de stad Tienen

Meer informatie voor het nieuwe schooljaar vanuit de stad Tienen:

Veilig naar school

Auteurslezing "Halal of niet?"